Bài viết theo chủ đề

  • Bảo quản thực phẩm làm lạnh đông

    Bảo quản thực phẩm làm lạnh đông

    Các loại thực phẩm có hàm lượng protein cao như bơ sữa, thịt, cá, thịt gia cầm không thể an toàn khi bảo quản ở nhiệt độ không khí. Hoa quả và rau sẽ tươi lâu hơn ở nhiệt độ không khí vì thế nên bỏ ra khỏi tủ lạnh nếu không có điện ngay.

Trang: 1